Yleiset ehdot

TravelBirdin yleiset ehdot ja edellytykset
Näitä yleisiä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan kaikkiin TravelBirdin tarjouksiin ja kaikkiin travelbird.fi:n ja kuluttajan välille solmittuihin sopimuksiin. Näiden yleisten ehtojen ja edellytysten teksti toimitetaan kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä.

TravelBird voi muuttaa näitä yleisiä ehtoja ja edellytyksiä milloin vain ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Tällaiset muutokset eivät kuitenkaan koske TravelBirdin jo hyväksymiä varauksia.

  TRAVELBIRDIN KULUTTAJAN EHDOT JA EDELLYTYKSET (MATKA JA VARAUS)
  Johdanto
  TravelBirdin kuluttajan ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan kaikkiin TravelBirdin kautta varattuihin tarjouksiin. Nämä ehdot ja edellytykset koostuvat kahdesta osasta: (A) Matkaehdot ja -edellytykset ja (B) Varausehdot ja -edellytykset. Joko osa A tai osa B koskee asianomaista matkapakettia, joka on varattu TravelBirdin kautta.

  Matkaehdot ja -edellytykset (A)
  Matkaehtoja ja edellytyksiä sovelletaan, kun varaat matkapaketin, jolle TravelBird toimii matkanjärjestäjänä. Matkapaketti on matka, jonka matkanjärjestäjä on koonnut ja joka sisältää yöpymisen tai kestää vähintään 24 tuntia ja sisältää kaksi tai useamman seuraavista elementeistä: a) kuljetus; b) majoitus; c) muu matkailupalvelu, joka ei liity kuljetukseen tai majoitukseen, mutta muodostaa merkittävän osan matkapakettia. Matkaehtoja ja -edellytyksiä (A) sovelletaan myös, jos TravelBird toimii matkatoimistona matkapaketeille, joita tarjotaan sen omalla nimellä.

  Kun varaat matkapaketin, jolle TravelBird toimii matkanjärjestäjänä, TravelBird on vastuussa sopimuksen toimpeenpanosta. Matkaehtoja ja -edellytyksiä (A) sovelletaan silloin koko matkaprosessiin: varauksesta matkapaketin toteutukseen.

  Varausehdot ja -edellytykset (B)
  Varausehtoja ja -edellytyksiä (B) sovelletaan kaikkiin muuntyyppisiin palveluihin, joille TravelBird toimii matkatoimistona, mutta jotka eivät kuulu matkaehtojen ja -edellytysten (A) laajuuteen. Tällaisissa tapauksissa vastaavan palveluntarjoajan yleisiä ehtoja ja edellytyksiä sovelletaan varausehtojen ja -edellytysten lisäksi. Tällaisessa tapauksessa TravelBird toimii vain välittäjänä matkustajan ja palveluntarjoajan välillä eikä ole matkustajan ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen osapuoli. Palveluntarjoaja on vastuussa sopimuksen toteuttamisesta. TravelBird on kuitenkin vastuussa TravelBirdin itsensä tarjoamien palvelujen, kuten oikeiden neuvojen ja hallinnollisen käsittelyn, oikeudesta ja asianmukaisuudesta. Edellä sanotusta huolimatta TravelBird on vastuussa myös TravelBirdin matkatoimistona välittämästä valmismatkasta matkustajalle annettavista tiedoista ja valmismatkasopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos TravelBirdin välittämän valmismatkan matkanjärjestäjällä ei ole toimipaikkaa Suomessa.

  Lisäehdot
  TravelBird ja matkustaja voivat sopia näitä ehtoja täydentävistä lisäehdoista. Kyseiset lisäehdot ilmoitetaan verkkosivustolla kulloisenkin tarjouksen yhteydessä. Hyväksymällä nämä yleiset ehdot hyväksyt samalla myös lisäehdot. Mikäli ehdot ovat ristiriidassa keskenään, lisäehdot ovat etusijalla yleisiin ehtoihin nähden. Online-tarjonta voi muuttua nopeasti. Sen vuoksi on suositeltavaa, että varausta tehdessäsi otat näytöstä kuvakaappauksen (print screen), jossa tarjous on näkyvissä, jotta tarjouksen sisällöstä ei myöhemmin voi syntyä epäselvyyttä.

  Stichting Garantiefonds Reisgelden -takuurahasto
  TravelBird B.V. (yhtiörekisterinumero 32169836) on SGR:n jäsen. Voit tarkastaa tämän verkkosivulla www.sgr.nl. Tällä verkkosivustolla myytävät matkat kuuluvat SGR-takuujärjestelyn puitteissa SGR-takuun piiriin. Tämä SGR-takuu takaa kuluttajalle, että hän saa matkasta ennakkoon suorittamansa maksun takaisin, jos vastapuoli ei taloudellisen kyvyttömyyden vuoksi voi toimittaa sopimuksen mukaista palvelua. Mikäli myös kuljetus sisältyy sopimukseen ja matkustaja on jo saapunut matkakohteeseen, paluukuljetus maksetaan takuurahastosta. SGR:n takuujärjestelyä sovelletaan matkasopimuksiin, kuljetussopimuksiin ja oleskelusopimuksiin (lukuun ottamatta irrallisia lentomatkustusta ja autonvuokrausta koskevia sopimuksia), joita tarjotaan tai jotka on solmittu TravelBirdin kautta suomalaisilla markkinoilla. SGR-takuujärjestely ei kata muun muassa seuraavia: (i) irralliset lentomatkustusta koskevat sopimukset; (ii) irralliset autonvuokrausta koskevat sopimukset; (iii) irralliset pääsyliput (esimerkiksi huvipuistoihin, konsertteihin ja urheilukilpailuihin); (iv) koulutukset (kurssit ja seminaarit); (v) lahjakortit (esimerkiksi matka-, loma- ja muut arvosetelit), joilla ei ole vielä varattu matkaa; ja (vi) vakuusmaksut. Lisätietoja on verkkosivulla www.sgr.nl/Guaranteescheme.

  Huomaa, että SGR toimii vain englanniksi ja hollanniksi hollanninkielisen sopimuksen ollessa sitova.

  Peruuttamisoikeuden pois sulkeminen
  Matkustajalla ei ole säännönmukaista oikeutta peruttaa matkustussopimusta. Kohdassa 11.2.c on esitetty poikkeus, jonka muodostavat voucherit ilman määritettyä matkustuspäivää/-ajanjaksoa.

  Yhteystiedot
  TravelBirdin Kuluttajan ehdot ja edellytykset ovat luettavissa osoitteessa www.travelbird.fi tai ne voi tilata veloituksetta osoitteesta TravelBird B.V., Customer Services, Keizersgracht 277, 1016 ED Amsterdam, The Netherlands (Alankomaat) tai asiakaspalvelu@travelbird.fi.

  Suomenkielinen asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 10.00–18.00 EET.

  A: MATKAEHDOT JA -EDELLYTYKSET
  Johdannossa TravelBirdin kuluttajaehtoihin ja -edellytyksiin (Matka- ja Varausehdot ja -edellytykset) selitetään, milloin matkaehdot ja -edellytykset (kuten on esitetty alla) ovat sovellettavissa.

  SISÄLLYSLUETTELO
  JOHDANTO
  Artikla 1 Johdantosäännökset

  ENNEN MATKAPAKETIN VARAAMISTA
  Artikla 2 TravelBirdin toimittamat tiedot
  Artikla 3 Matkustajan toimittamat tiedot
  Artikla 4 Oleelliset seikat ja välttämättömyydet

  MATKAPAKETIN VARAAMINEN (sisältö ja rekisteröityminen)
  Artikla 5 Sopimuksen toteuttaminen ja sisältö
  Artikla 6 Maksu, korko ja perintäkulut
  Artikla 7 Matkasumma

  JAKSO VARAAMISEN SUORITTAMISESTA MATKAPAKETIN TOTEUTTAMISEEN
  Artikla 8 Matkustajan tarvitsemat matkapakettiasiakirjat ja matka-asiakirjat
  Artikla 9 Matkustajan alullepanemat muutokset
  Artikla 10 Henkilön vaihto
  Artikla 11 Matkustajan tekemä peruutus
  Artikla 12 TravelBirdin tekemä irtisanominen
  Artikla 13 TravelBirdin alullepanemat muutokset
  Artikla 14 Vastuu ja force majeure (ylitsepääsemätön este)
  Artikla 15 Ohjeet ja apu
  Artikla 16 Poikkeukset ja rajoitukset TravelBirdin vastuuseen
  Artikla 17 Matkustajan velvollisuudet
  Artikla 18 Matkapaketin aikana tehdyt valitukset

  MATKAPAKETIN JÄLKEEN
  Artikla 19 Matkapaketin jälkeen tehdyt valitukset
  Artikla 20 Kiistat ja sovellettava laki

  JOHDANTO
  Artikla 1 Johdantosäännökset

  1. Alla olevat käsitteet määritellään seuraavasti näissä matkaehdoissa ja -edellytyksissä:
   Itse järjestettävän kuljetuksen paketit: matkapaketit, jossa matkustaja varaa vain majoituksen ja järjestää kuljetuksen itse.
   Aukioloajat: TravelBirdin suomenkieliseen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä maanantaista perjantaihin klo 10.00–18.00 EET, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä Alankomaissa.
   Matkanjärjestäjä: osapuoli, joka liiketoimintaa harjoittaessaan tarjoaa valmiiksi järjestettyjä matkapaketteja omalla nimellään yleisön edustajille tai ryhmille. Matkasumma: (jo tehdyn) varauksen kokonaissumma, lukuun ottamatta:(i) mahdollisia matkavakuutus- tai peruutusvakuutuskustannuksia.
   Matkasopimus: sopimus, jossa matkanjärjestäjä ottaa vastuulleen tarjota toiselle osapuolelle valmiiksi järjestetyn matkapaketin, jota matkanjärjestäjä on tarjonnut ja joka sisältää yöpymisen tai kestää yli 24 tunnin jakson ja joka koostuu vähintään kahdesta seuraavasta palvelusta:
   a. kuljetus
   b. majoitus
   c. muu matkailupalvelu, joka ei liity kuljetukseen tai majoitukseen, mutta muodostaa merkittävän osa matkapakettia.
   Matkustaja:
   a. muu TravelBirdin osapuoli, tai
   b. osapuoli, jonka puolesta matkapaketti on varattu ja joka on hyväksynyt tämän varauksen, tai
   c. osapuoli, jolle oikeudellinen suhde matkanjärjestäjän kanssa on siirretty näiden ehtojen ja edellytysten kohdan 10 mukaisesti.
   TravelBird: täyttää näissä ehdoissa ja edellytyksissä (A) matkanjärjestäjälle asetetut vaatimukset.
   Työpäivät: Maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä Alankomaissa.
  2. Näitä matkaehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan kaikkiin matkasopimuksiin. TravelBird voi määrätä, että näitä matkaehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan myös sopimuksiin, jotka liittyvät muihin matkajärjestelyihin, mukaan lukien itse järjestettävän kuljetuksen paketit ja liityntämatkat bussilla, kunhan tämä on ilmoitettu julkaisussa.
  3. Käsite "Eurooppa ja Välimeren maat" tarkoittaa Euroopan mannerta, mukaan lukien Espanjan saaret (Kanariansaaret) ja Portugalin saaret (Madeira, Azorit) sekä kaikki Aasian ja Afrikan maat, jotka ulottuvat Välimerelle.

  ENNEN MATKAPAKETIN VARAAMISTA
  Artikla 2 TravelBirdin toimittamat tiedot

  1. TravelBird tai toimisto, joka toimii sen puolesta, tarjoaa matkustajalle yleiset tiedot passeista ja viisumeista liittyen ensisijaisesti Suomen kansalaisuuteen viimeistään päivänä, jolloin sopimus solmitaan. Matkustajan omalla vastuulla on hankkia kaikki tarvittavat lisätiedot asiaankuuluvilta viranomaisilta ja varmistaa hyvissä ajoin ennen lähtöä, ovatko aiemmin hankitut tiedot muuttuneet.
  2. TravelBird kehottaa matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen ja peruutusvakuutuksen.
  3. TravelBird ei ole vastuussa yleisistä tiedoista, jotka sisältyvät valokuviin, esitteisiin, mainoksiin, verkkosivustoille tai muihin tiedonkantajiin, jotka kolmannet osapuolet ovat tarjonneet, laatineet tai julkaisseet.
  4. Lentomatkustuksen ollessa kyseessä matkustajalle ilmoitetaan kuljetuksen tarjoavan lentoyhtiön nimi heti, kun TravelBird sen tietää; varaushetkellä, jos mahdollista, ja viimeistään päivänä, jolloin matkapakettiasiakirjat toimitetaan.

  Artikla 3 Matkustajan toimittamat tiedot

  1. Viimeistään päivänä, jolloin sopimus on solmittu, matkustaja toimittaa TravelBirdille kaikki tiedot, jotka liittyvät häneen ja hänen matkakumppaneihinsa varausta suoritettaessa ja jotka voivat olla tärkeitä sopimuksen solmimiselle, ja välittömästi sopimuksen laatimisen jälkeen lisätiedot, jotka vaaditaan sopimuksen toteuttamiseen. Tähän sisältyvät hänen matkapuhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa.
  2. Matkustajan on annettava täydelliset tiedot matkustajan (matkustajien) fyysisestä ja/tai henkisestä tilasta (mukaan lukien alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käyttö), jos tämä fyysinen ja/tai henkinen tila voi johtaa matkustajaan itseensä tai muihin matkustajiin (matkustajat ja/tai henkilöstö) tai kolmansien osapuolten omaisuuteen kohdistuviin haittoihin, vaaroihin tai riskeihin. Matkustaja on tietoinen, että kuljetusyhtiö (jota edustaa esimerkiksi lentokoneen kapteeni) voi evätä häneltä oikeuden myöhempään kuljetukseen, jos tiedot osoittautuvat virheellisiksi tai vaillinaisiksi. Tietoja on myös annettava liikkumisrajoitteista ja alaikäisten tai vammaisten matkustajien, raskaana olevien naisten, sairaiden henkilöiden ja muiden matkakumppaneiden saattamisesta. Matkustaja on tietoinen, että kuljetusyhtiö pidättää oikeuden pyytää lääkärintodistus erityisistä sairauksista, ja mikäli lääkärintodistusta ei ole, evätä matkustajalta oikeuden (myöhempään) kuljetukseen.
  3. Matkustajan on myös ilmoitettava TravelBirdille, mikäli sen seurueen, jolle hän on tehnyt varauksen, ominaisuudessa tai koostumuksessa on jotakin, mikä voi olla TravelBirdin matkapaketin asianmukaisen toteuttamisen kannalta tärkeää tietää.
  4. Joissain tapauksissa TravelBirdin on huolehdittava lennon lähtöselvityksestä. Jos näin on, TravelBird ilmoittaa tästä varausvahvistuksessa ja pyytää matkustajaa toimittamaan passitiedot, joita vaaditaan lennolle ennen lähtöä. Matkustaja on vastuussa näiden tietojen toimittamisesta TravelBirdille hyvissä ajoin. Jos matkustaja laiminlyö tätä tiedonantovelvollisuutta, häneltä veloitetaan mahdolliset lähtöselvityskulut kyseessä olevalle lennolle.
  5. Jos matkustaja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa tai TravelBird peruuttaa tai keskeyttää hänen osallistumisensa matkapakettiin kohdan 17.2 määräysten mukaisesti, matkustaja vastaa kuluista, joihin viitataan edellä mainitussa sopimuskohdassa.

  Artikla 4 Oleelliset seikat ja välttämättömyydet

  1. TravelBirdin tarjoamaan matkapakettiin voidaan pyytää poikkeuksia tai lisäyksiä lääketieteellisin perustein (lääkinnälliset välttämättömyydet). TravelBird ryhtyy kohtuullisiin ponnisteluihin täyttääkseen tällaiset vaatimukset, mutta sitä ei koskaan voida pitää vastuussa, mikäli pyyntö ylittää sen, mitä voidaan kohtuullisesti odottaa TravelBirdiltä. Lääketieteelliset välttämättömyydet vaativat nimenomaisen kirjallisen suostumuksen TravelBirdiltä.
  2. Lääketieteellisen välttämättömyyden ollessa kyseessä TravelBirdillä on oikeus veloittaa kohtuullinen summa varausta kohti järjestely- ja viestintäkuluista, joita syntyy poikkeuksista tai lisäyksistä, ja mahdolliset kustannukset, joita matkapaketin toteuttamisessa mukana olevat palveluntarjoajat veloittavat. Lääketieteellisiin välttämättömyyksiin liittyvät kustannukset voidaan veloittaa vain, jos matkustaja ja TravelBird ovat päässeet sopimukseen tästä asiasta.
  3. TravelBird ottaa huomioon pyynnön muusta kuin lääketieteellisin perustein pyydetystä oleellisesta seikasta tai välttämättömyydestä (muut välttämättömyydet) vain, jos tällä pyynnöllä on kohtuullinen onnistumismahdollisuus. Tällaisissa tapauksissa TravelBirdillä on oikeus veloittaa matkustajalta kohtuullinen maksu järjestely- ja viestintäkustannuksista, jotka liittyvät pyyntöön, ja mahdolliset lisäkulut, joita matkapaketin toteuttamisessa mukana olevat palveluntarjoajat veloittavat. Tällaiset pyynnöt myös vaativat nimenomaisen kirjallisen suostumuksen TravelBirdiltä.

  MATKAPAKETIN VARAAMINEN (Sisältö ja rekisteröityminen)
  Artikla 5 Sopimuksen toteuttaminen ja sisältö

  1. Tarjous ja hyväksyminen
   a. Sopimus solmitaan, kun matkustaja on hyväksynyt TravelBirdin tarjouksen, mukaan lukien sovellettavat ehdot ja edellytykset. Hyväksyntä tehdään suoraan. Kun sopimus on solmittu, matkustaja saa vahvistuksen kirjallisesti tai sähköisesti mahdollisimman nopeasti.
   b. Internetin kautta tehdyille varauksille TravelBird jäsentää prosessin niin, että matkustajalle ilmoitetaan ennen hyväksyntää, että hän on solmimassa sopimuksen, sekä ilmoitetaan sovellettavista ehdoista ja edellytyksistä. Tämä sopimus sitoo matkustajaa hetkestä, jolloin TravelBird vahvistaa varauksen.
  2. Tarjouksen peruuttaminen
   TravelBirdin tarjous ei ole sitova, ja TravelBird voi peruuttaa sen tarvittaessa. Peruuttaminen on luvallista, kun virheet matkasumman laskelmissa tai muut virheet on korjattava. Peruutuksen yhteydessä on mainittava peruutuksen syyt ja peruutus on tehtävä mahdollisimman nopeasti, joka tapauksessa ennen klo 16.00 seuraavana työpäivänä (matkapaketit Eurooppaan ja Välimeren maihin) tai ennen klo 12.00 toisena työpäivänä (matkapaketit muihin kohteisiin) hyväksyntäpäivän jälkeen. Varausoption ollessa kyseessä ehtoja ja edellytyksiä voidaan muuttaa, kunnes varaus lopullinen. Sopimus tehdään niiden ehtojen ja edellytysten nojalla, joita sovelletaan, kun varauksesta tulee lopullinen.
   Tällaisissa tapauksissa matkustajalla on oikeus saada hyvitys mahdollisista maksetuista summista.
  3. Ilmeiset virheet
   TravelBirdiä eivät sido ilmeiset virheet ja erehdykset. Tällaiset virheet ja erehdykset ovat tai niiden tulisi olla keskivertomatkustajan tunnistettavissa ensinäkemältä.
  4. Irtisanominen TravelBirdin toimesta vähäisen osallistumisen vuoksi TravelBirdillä on oikeus irtisanoa sopimus siten, että irtisanominen astuu voimaan välittömästi, jos varausten määrä on vaadittua vähimmäismäärää alhaisempi. TravelBird ilmoittaa ilmoitusjakson ja varausten vähimmäisvaatimuksen selkeästi tarjouksessa. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti tarjouksessa ilmoitetun jakson sisällä. Artikloja 12 ja 13 ei voida soveltaa.
  5. Varausosapuoli
   a. Henkilö, joka solmii velvollisuuden toiselle henkilölle tai toisen henkilön puolesta (varauksen suorittava osapuoli), on yhteisesti ja erikseen vastuussa kaikista sopimuksesta syntyvistä velvollisuuksista.
   b. Kaikki liikenne ja viestintä (maksu mukaan lukien) yhtäältä matkustajan ja toisaalta TravelBirdin välillä suoritetaan yksinomaan varausosapuolen kautta.
   c. Kukin matkustaja on vastuussa sopimuksen omasta osuudestaan.
  6. Julkaistut tiedot ja rajoitukset
   Jos sovittu matkapaketti on mukana TravelBirdin julkaisussa, sen sisältämät tiedot muodostavat osan sopimusta.
  7. Lähtöajat
   Kuljetusten lähtöajat ilmoitetaan matkapaketin asiakirjoissa. TravelBird voi muuttaa näitä aikoja vain kohtuullisuuden rajoissa, ja vain, jos siltä ei voi kohtuullisesti vaatia niiden noudattamista. Tällaisessa tapauksessa artikloja 13 ja 14 ei voida soveltaa.

  Artikla 6 Maksu, korko ja perintäkulut

  1. a. Riippuen matkapaketin eri osatekijöistä TravelBird saattaa pyytää matkustajalta ennakkomaksua sopimushetkellä.
   b. Sovellettava ennakkomaksu ilmoitetaan kyseessä olevassa tarjouksessa.
  2. a. Riippuen matkapaketin eri osatekijöistä TravelBird voi tarjota sopimushetkellä matkustajalle mahdollisuuden maksaa erissä. Ensimmäiseen erään tällöin sisältyy ennakkomaksu.
   b. Jos TravelBird tarjoaa vaihtoehtoisen osamaksuvaihtoehdon, ilmoitetaan se kyseessä olevassa tarjouksessa.
  3. Matkasumman loppuosan on oltava TravelBirdin hallussa viimeistään 30 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää (itse järjestettävän kuljetuksen sopimusten ollessa kyseessä viimeistään 30 kalenteripäivää ennen ensimmäiseen varattuun majoitukseen saapumista). Matkustajan katsotaan laiminlyöneen maksun, jos maksua ei suoriteta ajoissa. Jos matkustaja ei maksa ajoissa, TravelBird lähettää hänelle maksumuistutuksen ilman lisäveloitusta antaen hänelle 3 kalenteripäivää lisää aikaa suorittaa maksu. Jos maksua ei edelleen ole suoritettu tähän mennessä, sopimus katsotaan peruutetuksi. TravelBirdillä on oikeus veloittaa peruutuskuluja. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan kohdan 11 määräyksiä ja peruutusmaksu vähennetään jo maksetuista summista.
  4. Jos sopimus solmitaan alle 30 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää, koko matkasumma on maksettava välittömästi.

  Artikla 7 Matkasumma

  1. Julkaistu matkasumma on henkilöä kohti, ellei muuta ilmoiteta. Seuraavaa sovelletaan julkaistuihin hintoihin:
  2. Kaikki kiinteät välttämättömät kulut sisältyvät mainostettuun hintaan;
  3. Kaikki muuttuvat välttämättömät kulut ja vastaavat summat on ilmoitettu mainostetun hinnan yhteydessä.
  4. Julkaistu matkasumma perustuu hintoihin, maksuihin ja veroihin, jotka ovat TravelBirdin tiedossa julkaisuhetkellä.

  JAKSO VARAAMISEN SUORITTAMISESTA MATKAPAKETIN TOTEUTTAMISEEN
  Artikla 8 Matkustajan tarvitsemat matkapakettiasiakirjat ja matka-asiakirjat

  1. TravelBird varmistaa, että välttämättömät matkapakettiasiakirjat (lukuun ottamatta lentokoneen maihinnousukortteja) ovat matkustajan hallussa viimeistään 5 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää (itse järjestettävän kuljetuksen sopimusten ollessa kyseessä ennen ensimmäiseen varattuun majoitukseen saapumispäivää), ellei tätä voida kohtuullisesti odottaa TravelBirdiltä.
  2. Jos matkustaja ei ole saanut matkapakettiasiakirjoja (lukuun ottamatta lentokoneen maihinnousukortteja) viimeistään 3 työpäivää ennen lähtöpäivää, hänen on ilmoitettava siitä välittömästi TravelBirdille.
  3. Mikäli matkapaketti varataan alle 5 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää (itse järjestettävän kuljetuksen sopimusten ollessa kyseessä ennen ensimmäiseen varattuun majoitukseen saapumispäivää), TravelBird ilmoittaa, milloin ja miten välttämättömät matkapakettiasiakirjat annetaan matkustajan haltuun. Jos matkustaja ei saa näitä tämän mukaisesti, hänen on ilmoitettava siitä TravelBirdille välittömästi.
  4. Matkustaja on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hänellä on hallussaan välttämättömät matka-asiakirjat, kuten voimassa oleva passi tai hyväksyttävissä tapauksissa henkilöllisyystodistus, ja mahdolliset viisumit, immunisaatio- ja rokotustodistukset, ajokortti ja vihreä kortti. Jos matkustaja ei pysty suorittamaan kaikkea tai osaa matkapaketista, koska hänellä ei ole voimassa olevaa asiakirjaa hallussaan, kaikki mahdolliset seuraukset jäävät matkustajan kustannettaviksi, ellei TravelBird ole ottanut järjestettäväkseen kyseessä olevaa asiakirjaa, jolloin sen puuttuminen voidaan lukea TravelBirdin syyksi, tai jos TravelBird on laiminlyönyt kohdassa 2.1 esitetyn tiedonantovelvollisuuden.

  Artikla 9 Matkustajan alullepanemat muutokset

  1. Matkustaja voi pyytää muutoksia varaukseensa TravelBirdin asiakaspalvelusta sopimukseen sen toimeenpanon jälkeen. Tämä tapahtuu sillä ehdolla, että muutos on mahdollista toteuttaa, että TravelBird hyväksyy sen ja että matkustaja maksaa korkeamman matkasumman, josta vähennetään jo suoritetut maksut. Lisäksi matkustajan tulee maksaa muutosmaksu varausta kohti, kuten artikla 9.3. on mainittu, ja mahdolliset viestintäkulut. TravelBird tekee pyyntöä koskevan päätöksen mahdollisimman nopeasti.
  2. Mikäli pyydetyt muutokset hylätään, TravelBird ilmoittaa asiasta matkustajalle välittömästi ilmoittaen hylkäämisen syyt. Matkustaja voi sitten pitäytyä alkuperäisessä sopimuksessa tai peruuttaa sen. Jälkimmäisessä tapauksessa sovelletaan kohtaa 11. Jos matkustaja ei vastaa pyyntönsä hylkäykseen, alkuperäinen sopimus pysyy voimassa.
  3. Jos matkustaja haluaa tehdä muutoksen varaukseensa, mukaan lukien nimenmuutoksen, TravelBird veloittaa muutospyyntökohtaisen 35,00 € arvoisen maksun. Huomioithan, että TravelBirdille maksaman muutosmaksun lisäksi matkustajan on maksettava muutoksista aiheutuvien kustannusten erotus, joita palveluntarjoaja veloittaa.

  Artikla 10 Henkilön vaihto

  1. Edellyttäen, että TravelBird ei pidä sitä kohtuuttoman työläänä, matkustaja voidaan vaihtaa toiseen henkilöön hyvissä ajoin ennen matkan alkua. Seuraavia ehtoja sovelletaan:
   a. Toinen henkilö täyttää kaikki sopimuksen ehdot ja edellytykset;
   b. Pyyntö on lähetetty viimeistään 21 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää tai vähintään riittävän ajoissa tarvittavien toimien ja muodollisuuksien suorittamiseksi;
   c. Sopimuksen toteuttamisessa mukana olevien palveluntarjoajien ehdot ja edellytykset eivät sulje pois tällaista vaihtoa.
  2. Varaava osapuoli, matkustaja ja henkilö, joka korvaa matkustajan, ovat yhdessä ja kukin erikseen vastuussa matkasumman jäljellä olevan maksuosuuden, muutosmaksun, kohdassa 9.1 mainittujen viestintäkulujen sekä muiden vaihdosta aiheutuvien lisäkulujen suorittamisesta TravelBirdille.

  Artikla 11 Matkustajan tekemä peruutus

  1. Tavalliset peruutusmaksut Jos sopimus peruutetaan, TravelBird voi veloittaa matkustajalta perittävien varausmaksujen lisäksi seuraavat peruutusmaksut:

   Tarjoukset, joihin sisältyy lennot ja/tai risteily ja/tai autonvuokraus

   Päivää ennen matkustamista saat hinnasta takaisin (%)
   Yli 30 päivää 65%
   29–15 päivää 50%
   14–6 päivää 25%
   5–1 päivää 10%
   Matkustuspäivä 0%

   Tarjoukset, joihin ei sisälly lennot ja/tai risteily ja/tai autonvuokraus

   Päivää ennen matkustamista saat hinnasta takaisin (%)
   Yli 30 päivää 100%
   30–22 päivää 65%
   21–15 päivää 50%
   14–6 päivää 25%
   5–1 päivää 10%
   Matkustuspäivä 0%
  2. Erilaiset peruutusmaksut
   a. Siinä tapauksessa, että matkatarjous rakentuu eri osatekijöistä, eri osatekijöihin voidaan soveltaa keskenään erilaisia peruutusehtoja. TravelBird ilmoittaa tällaisista poikkeuksista etukäteen.
   b. TravelBird voi poiketa peruutusehtojen kohdassa 1, jolloin TravelBird on velvollinen ilmoittamaan kyseisen tarjouksen poikkeuksista matkustajalle.
   c. Pelkkiä vouchereita ei voi muuttaa tai peruuttaa eikä niistä voi näin ollen vaatia takaisinmaksua. Pelkkiin vouchereihin, joissa ei ole määritetty matkustuspäivää/-ajanjaksoa, sovelletaan kuitenkin säännönmukaista 14 päivän peruutusaikaa. Matkustaja voi pelkkien vouchereiden ostopäivän jälkeisten 14 kalenteripäivän sisällä vaatia TraveBirdin asiakaspalvelun kautta pelkkien vouchereiden takaisinmaksua. Jos voucherit on vaihdettu rahaksi ja/tai aktivoitu ja/tai käytetty jollakin muulla tavalla, TravelBird korvaa pelkkien vouchereiden kokonaiskustannukset pelkkien vouchereiden kokonaishinnasta ja matkustajalle ei suoriteta takaisinmaksua.

  3. Osittainen peruutus
   a. Jos yksi ryhmän matkustajista peruuttaa osuutensa sopimuksesta yhteiselle hotellli-, huoneisto-, lomakotioleskelulle tai muulle majoitukselle, häneltä veloitetaan peruutusmaksu.
   b. Jos jäljellä olevan ryhmän koko löytyy majoitushinnastosta, TravelBird esittää jäljellä oleville matkustajille muutetun, uuden ryhmäkoon mukaisen hintaehdotuksen, joka perustuu samaan majoitusmuotoon ja samalle jaksolle.
   c. Niiden matkustajien, joihin on viitattu kohdassa 3.b, matkan hintaa muutetaan hinnaston mukaisesti. Kohdan 6 normaaleja maksusääntöjä sovelletaan muutettuun matkasummaan.
   d. Jos muutettu tarjous ei ole mahdollinen tai sitä ei hyväksytä, sopimus peruutetaan kaikkien matkustajien osalta ja kaikilta matkustajilta veloitetaan peruutusmaksu.
   e. Peruutusmaksujen kokonaissumma ja muutettu matkasumma eivät saa koskaan ylittää alkuperäisiltä matkustajilta perittävää kokonaismatkasummaa. Mahdollinen ylijäämä vähennetään uudesta matkasummasta.
  4. Aukioloaikojen ulkopuolella
   Peruutukset aukioloaikojen ulkopuolella katsotaan tehdyiksi seuraavana työpäivänä.
  5. Vaihto
   Jos matkustaja valitsee henkilön vaihdon eikä peruutusta tehdä, sovelletaan kohtaa 10.

  Artikla 12 TravelBirdin tekemä irtisanominen

  1. TravelBirdillä on oikeus irtisanoa sopimus poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.
  2. Käsite "poikkeukselliset olosuhteet" ymmärretään olosuhteina, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että sopimuksen ei voida kohtuullisesti odottaa sitovan TravelBirdiä.
   a. Jos peruutuksen syy johtuu matkustajasta, matkustaja vastaa myöhemmästä menetyksestä.
   b. Jos peruutuksen syy johtuu TravelBirdistä, TravelBirdin vastaa myöhemmästä menetyksestä. Asian tila määräytyy kohdan 14 perusteella.
   c. Jos peruutuksen syytä ei voida johtaa matkustajaan tai TravelBirdiin, kumpikin osapuoli vastaa omasta menetyksestään kohdassa 15 ilmoitetulla tavalla.

  Artikla 13 TravelBirdin alullepanemat muutokset

  1. a. TravelBirdillä on oikeus muuttaa sovittua palveluntarjoamista poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, kuten on kuvattu kohdassa 12.2. TravelBird ilmoittaa matkustajalle muutoksista mahdollisimman pian siitä, kun se on saanut tiedon poikkeuksellisista olosuhteista.
   b. Jos muutos koskee yhtä tai useampaa oleellista kohtaa, matkustaja voi kieltäytyä muutoksesta.
   c. Jos muutos koskee yhtä tai useampaa epäoleellista kohtaa, matkustaja voi kieltäytyä muutoksesta vain, jos se aiheuttaa hänelle haittaa, jolla on enemmän kuin vähäinen merkitys.
  2. a. Muutoksen tapahtuessa TravelBird tekee matkustajalle mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisen tarjouksen. TravelBird tekee tämän kolmen kalenteripäivän sisällä siitä, kun sille on ilmoitettu muutoksesta. Yhden kalenteripäivän jaksoa sovelletaan, jos TravelBirdille on ilmoitettu muutoksesta 10 tai alle 10 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää (itse järjestettävän kuljetuksen sopimusten ollessa kyseessä ennen ensimmäiseen varattuun majoitukseen saapumispäivää).
   b. Vaihtoehtoisen tarjouksen on oltava vähintään vastaava. Vaihtoehtoisen majoituksen samanarvoisuus on arvioitava objektiivisten standardien perusteella ja määritettävä seuraavien olosuhteiden perusteella, joiden on käytävä ilmi vaihtoehtoisesta tarjouksesta:
  3. majoituksen sijoituspaikka kohteessa;
  4. majoituksen luonne ja luokitus;
  5. muut palvelut, joita majoitus tarjoaa.
   Edellä mainitussa arvioinnissa on otettava huomioon:
  6. ryhmän kokoonpano;
  7. matkustajan erityisominaisuudet tai olosuhteet, jotka matkustaja on katsonut oleellisen tärkeiksi, jotka hän on antanut TravelBirdin tietoon ja jotka TravelBird on vahvistanut kirjallisesti;
  8. matkustajan ohjelmaan pyytämät poikkeukset tai lisäykset, jotka TravelBird on vahvistanut kirjallisesti.
  9. a. Matkustajan, joka käyttää edellisten kappaleiden nojalla oikeuttaan kieltäytyä muutoksesta tai vaihtoehtoisesta tarjouksesta ja peruuttaa matkapaketin, on ilmoitettava asiasta kolmen kalenteripäivän sisällä muutosta tai vaihtoehtoista tarjousta koskevan ilmoituksen saamisesta. Yhden kalenteripäivän jaksoa sovelletaan, kun ilmoitus on saatu 10 tai alle 10 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää. Matkustaja tekee ilmoittaa asiasta ottamalla yhteyttä TravelBirdin asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostilla.
   b. Jos matkustaja kieltäytyy muutoksesta tai vaihtoehtoisesta tarjouksesta, TravelBirdillä on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. TravelBirdin on käytettävä tätä oikeutta – menettämisseuraamuksen uhalla – kolmen kalenteripäivän sisällä matkustajalta saadun kieltäytymisen vastaanottamisesta. Yhden kalenteripäivän jaksoa sovelletaan, jos TravelBirdille on ilmoitettu muutoksesta 10 tai alle 10 kalenteripäivää ennen lähtöpäivää (itse järjestettävän kuljetuksen sopimusten ollessa kyseessä ennen ensimmäiseen varattuun majoitukseen saapumispäivää).
  10. Tällaisissa tapauksissa matkustajalla on oikeus matkasumman takaisin saamiseen tai hyvitykseen (tai jos matkapaketti on jo osittain käytetty, käyttämättä olevan osan suhteelliseen hyvitykseen), sanotun kuitenkaan rajoittamatta matkustajan mitään oikeutta korvaukseen kohdassa 13.5 viitatulla tavalla.
  11. Jos jakso, johon on viitattu kohdassa 13.3, päättyy sunnuntaina tai lakisääteisenä julkisena vapaapäivänä Suomessa, sitä pidennetään klo 12.00 EET saakka seuraavaan työpäivään.
   a. Jos muutoksen syy johtuu TravelBirdistä, TravelBird vastaa myöhemmästä menetyksestä matkustajalle. Asian tila määräytyy kohdan 14 perusteella.
   b. Jos muutoksen syy johtuu matkustajasta, matkustaja vastaa myöhemmästä menetyksestä.
   c. Jos muutoksen syytä ei voida johtaa matkustajaan tai TravelBirdiin, kumpikin osapuoli vastaa omasta menetyksestään kohdassa 15 ilmoitetulla tavalla.
  12. Jos sovitun matkapaketin alkamisen jälkeen merkittävää osaa sopimuksen sisältämistä palveluista ei voida tarjota, TravelBird huolehtii asianmukaisista vaihtoehtoisista järjestelyistä matkan jatkamiseksi. (Asiasta johtuvista kustannuksista katso kohta 15).
   Jos vaihtoehtoiset järjestelyt eivät ole mahdollisia, TravelBird tarjoaa matkustajalle tarvittaessa vastaavan kuljetustavan, joka palauttaa hänet lähtöpaikkaan tai muuhun paluupaikkaan, josta on sovittu matkustajan kanssa. (Asiasta johtuvista kustannuksista katso kohta 15).
  13. Rajoittamatta kohdan 17.4 määräyksiä TravelBird ilmoittaa matkustajalle( matkustajille) lähtöaikaan tekemistään muutoksista. Tätä velvollisuutta ei sovelleta niiden matkustajien paluumatkoihin, jotka ovat varanneet vain kuljetuksen ja/tai joiden majoitusosoitetta ei tiedetä.

  Artikla 14 Vastuu ja force majeure (ylitsepääsemätön este)

  1. Rajoittamatta kohtien 12 ja 13 määräyksiä TravelBird panee sopimuksen toimeen niiden odotusten mukaisesti, joita matkustajalla voi kohtuullisesti olla sopimuksen perusteella.
  2. Jos matkapaketti ei vastaa kohdassa 14.1 viitattuihin odotuksiin, matkustajalla on velvollisuus ilmoittaa asiasta kyseessä oleville osapuolille mahdollisimman nopeasti, kuten on esitetty kohdassa 18.1.
  3. Jos matkapaketti ei vastaa kohdassa 14.1 viitattuihin odotuksiin, TravelBird korvaa matkustajalle mahdollisen menetyksen sanotun kuitenkaan rajottamatta kohtien 15, 16 ja 17 määräyksiä, paitsi jos suorituksen epäonnistumista ei voida katsoa TravelBirdistä tai sopimuksen toteuttamisessa avustavasta henkilöstä johtuvaksi, koska:
   a. sopimuksen toteuttamisen epäonnistuminen katsotaan matkustajasta johtuvaksi; tai
   b. sopimuksen toteuttamisen epäonnistumista ei voitu ennustaa tai estää, ja se johtui kolmannesta osapuolesta, joka ei ollut mukana matkapaketin palvelujen toimittamisessa; tai
   c. sopimuksen toteuttamisen epäonnistuminen aiheutui tapahtumasta, jota ei voitu ennakoida tai estää, huolimatta TravelBirdin ja sopimuksen toteuttamisessa avustavan henkilön asianmukaisesta toiminnasta ja huolellisuudesta; tai
   d. sopimuksen toteuttamisen epäonnistumisen aiheutti kohdan 14.4 mukainen ylitsepääsemätön este (force majeure).
  4. Force majeure määritellään epänormaaleiksi tai ennakoimattomiksi olosuhteiksi, jotka ovat niihin vetoavan henkilön hallinnan ulkopuolella ja joilla on seurauksia, joita ei voida välttää huolimatta kaikista varotoimenpiteistä.

  Artikla 15 Ohjeet ja apu

  1. a. Olosuhteista riippuen TravelBirdillä on velvollisuus tarjota matkustajalle ohjeita ja apua, jos matkapaketti ei vastaa odotuksia, joita matkustajalla saattoi sopimuksen perusteella kohtuullisesti katsottuna olla. Jos matkustaja tarvitsee apua TravelBirdiltä, hänen on otettava kohteessa välittömästi yhteyttä TravelBirdiin aukioloaikojen aikana. TravelBird vastaa tästä aiheutuvista kuluista siinä tapauksessa ja siltä osin kuin puute sopimuksen toimeenpanossa johtuu kohdan 14.3 mukaisesti TravelBirdistä.
   b. Jos syy johtuu matkustajasta, TravelBirdin tarvitsee tarjota ohjeita ja apua vain siinä määrin kuin siltä voidaan sitä kohtuullisesti odottaa. Tällaisissa tapauksissa matkustaja vastaa kustannuksista.
  2. Jos matkapaketti ei vastaa odotuksia, joita matkustajalla saattoi sopimuksen perusteella kohtuullisesti ajatellen olla johtuen olosuhteista, jotka eivät johdu matkustajasta tai TravelBirdistä, kumpikin osapuoli vastaa omasta menetyksestään. TravelBirdille saattaa aiheutua kustannuksia ylimääräisen työvoiman käytöstä; matkustajalle puolestaan lisämajoituksesta ja kotiuttamisesta.

  Artikla 16 Poikkeukset ja rajoitukset TravelBirdin vastuuseen

  1. a. Jos matkapakettiin sisältyvään palveluun sovelletaan sopimusta, määräystä tai lakia, joka määrää tai sallii poikkeuksen tai rajoituksen TravelBirdin vastuuseen, TravelBirdin vastuu poissuljetaan tai rajoitetaan sen mukaisesti.
   b. TravelBird ei ole vastuussa siinä tapauksessa että ja siltä osin kuin vakuutus, kuten matka- ja/tai peruutusvakuutus, korvaa matkustajan menetykset.
  2. Jos TravelBird on vastuussa matkustajalle matkanautinnon menetyksestä, maksu on enintään yhden kerran matkasumma.
  3. Rajoittamatta tämän kohdan edellisten kappaleiden määräyksiä TravelBirdin vastuu menetyksestä, joka on muu kuin matkustajan kuoleman tai vamman aiheuttama menetys, on enintään kolme kertaa matkasumma, lukuun ottamatta tahallista tai törkeää laiminlyöntiä TravelBirdin osalta. Tällaisissa tapauksessa TravelBirdin vastuu on rajaton.
  4. Tämän kohdan sisältämiä vastuun poissulkemisia ja/tai rajoituksia TravelBirdille sovelletaan samalla tavoin TravelBirdin työntekijöihin ja mukana oleviin palveluntarjoajiin sekä niiden henkilöstöön, ellei sopimus, säädös tai laki sulje niitä pois.

  Artikla 17 Matkustajan velvollisuudet

  1. Matkustaja(t) on/ovat velvollisia noudattamaan kaikkia TravelBirdin ohjeita edistääkseen matkapaketin asianmukaista toteuttamista ja hän (he) on (ovat) vastuussa vahingoista, joita aiheutuu hänen (heidän) epäasianmukaisesta käytöksestään. Epäasianmukainen käytös arvioidaan vertaamalla hyvin käyttäytyvien matkustajien käytökseen.
  2. a. Matkustaja, joka aiheuttaa tai voisi aiheuttaa haittaa tai häiriötä siinä määrin, että matkapaketin hyvä toteuttaminen vaarantuu tai voisi vaarantua, voidaan TravelBirdin toimesta sulkea pois matkapaketista tai jäljellä olevasta lomasta, jos ei ole kohtuullista vaatia TravelBirdiä täyttämään sopimusta.
   b. Kaikki kohdassa 17.2a kuvatusta tilanteesta syntyvät kustannukset jäävät matkustajan vastattavaksi siinä tapauksessa että ja siltä osin kuin hänen voidaan katsoa aiheuttaneen haitan tai häiriön. Siinä tapauksessa että ja siltä osin kuin poissulkemisen ei voida katsoa olevan matkustajan syy, hänelle hyvitetään matkasumma tai sen osa.
  3. Matkustajalla on velvollisuus välttää tai rajoittaa vahinkoja mahdollisuuksien mukaan, erityisesti noudattamalla kohdassa 18.1 kuvattua ilmoitusvelvollisuutta.
  4. Kunkin matkustajan on varmistettava paluumatkan tarkka lähtöaika, jos sovellettavissa, paikalliselta palveluntarjoajalta viimeistään 24 tuntia ennen osoitettua lähtöaikaa.

  Artikla 18 Matkapaketin aikana tehdyt valitukset

  1. Kohdan 14.2 mukaisesta puutteesta sopimuksen toimeenpanossa on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti paikan päällä, jotta ratkaisua voidaan hakea. Matkustajan on ilmoitettava puutteesta – seuraavassa järjestyksessä – kyseessä olevalle palveluntarjoajalle, paikalliselle matkaedustajalle tai, jos tämä ei ole paikalla tai käytettävissä, TravelBirdille. Puutteesta, jota ei ole ratkaistu ja joka vaikuttaa kielteisesti matkapaketin laatuun, on joka tapauksessa välittömästi ilmoitettava TravelBirdille Alankomaihin.
  2. TravelBird antaa asianomaisten henkilöiden yhteystiedot sekä tietoja heidän tavoitettavuudestaan ja menettelystä paikan päällä.
  3. Jos matkustaja ei noudata velvollisuuttaan välittää valitusta, ja palveluntarjoajalta tai TravelBirdiltä tämän seurauksena evätään mahdollisuus ratkaista puute, mahdollista oikeutta menetyksestä johtuvaan hyvitykseen voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa.
  4. Matkustaja voi myös tehdä valituksen TravelBirdistä sähköisesti Euroopan komission Verkkovälitteinen riidanratkaisu -sivustolla. Lisätietoa löydät täältä.

  MATKAPAKETIN JÄLKEEN
  Artikla 19 Matkapaketin jälkeen tehdyt valitukset

  1. Jos valituksen kohteena olevaa ongelmaa ei ole ratkaistu tyydyttävästi, tarkat tiedot sisältävä valitus on lähetettävä kirjallisesti TravelBirdille enintään yhden kuukauden sisällä sen jälkeen, kun matkapaketti on päättynyt (tai palvelu käytetty), tai alkuperäiseen lähtöpäivään mennessä, jos matkapakettia ei ole käytetty.
  2. Jos valitus koskee sopimuksen solmimista, se on lähetettävä yhden kuukauden kuluttua siitä, kun matkustaja saa tietoonsa tosiasiat, joihin valitus liittyy.
  3. TravelBird ei käsittele valitusta, jota ei ole lähetetty hyvissä ajoin, paitsi jos matkustajaa ei voida kohtuullisesti syyttää myöhästymisestä. TravelBird ilmoittaa matkustajalle siitä kirjallisesti tai sähköisesti.

  Artikla 20 Kiistat ja sovellettava laki

  1. Tähän sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Sovellettavan lain valinta ei vaikuta Käyttäjän asuinmaan pakollisen ja voimassa olevan lainsäädännön soveltamiseen.
  2. Tähän sopimukseen tai sen perusteella tehtyyn sopimukseen liittyvät riita-asiat käsitellään yksinomaisesti Alankomaiden toimivaltaisessa tuomioistuimessa Amsterdamissa.
  3. Kaikki vaadeoikeudet raukeavat yhden vuoden kuluttua matkapaketin päättymisestä (tai jos matkapaketti ei toteutunut, yhden vuoden kuluttua alkuperäisestä lähtöpäivästä). Vaateet, jotka liittyvät vammaan, vanhentuvat yhden vuoden kuluttua matkapaketin päättymisestä (tai jos matkapaketti ei toteutunut, yhden vuoden kuluttua alkuperäisestä lähtöpäivästä). Osapuolia sitovat jaksot, joihin tässä kappaleessa on viitattu paitsi, jos niitä ei TravelBirdin kannalta voida kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä hyväksyä.

  B: VARAUSEHDOT JA -EDELLYTYKSET
  Johdannossa TravelBirdin kuluttajan ehtoihin ja -edellytyksiin (Matka- ja Varausehdot ja -edellytykset) ilmoitetaan, milloin seuraavat varausehdot ja -edellytykset ovat sovellettavissa.

  SISÄLLYSLUETTELO
  Artikla 1 Johdantosäännökset
  Artikla 2 Tilaus yleisesti
  Artikla 3 Varaustilaus
  Artikla 4 Maksut
  Artikla 5 Vastuu
  Artikla 6 Asiakirjat
  Artikla 7 Korko ja perintäkulut
  Artikla 8 Valitukset
  Artikla 9 Kiistat ja sovellettava laki

  Artikla 1 Johdantosäännökset

  1. Seuraavat käsitteet määritellään seuraavasti näissä TravelBirdin varausehdoissa ja -edellytyksissä:
   Palveluntarjoaja: kuljettaja, majoituksen tarjoaja, matkanjärjestäjä ja/tai muut matkailualan palveluntarjoajat (kaikki sanan laajimmassa merkityksessä), joiden kanssa matkustaja solmii sopimuksen ja joka sovellettavia ehtoja ja edellytyksiä asianmukaisesti noudatettaessa on vastuussa palvelun toteutuksesta.
   Tilaus: matkustajan ja TravelBirdin välinen sopimus, jossa TravelBird sitoutuu tarjoamaan matkustajalle palveluita matkailualalla, sanan laajimmassa merkityksessä.
   Matkatoimisto: taho, joka liiketoimintaansa harjoittaessaan neuvoo, tiedottaa ja toimii välittäjänä sopimusten tekemisessä matkailualalla.
   Matkustaja:
   a. asiakas (varaava osapuoli), joka on varannut matkatuotteen TravelBirdin kautta tai
   b. henkilö, jonka puolesta TravelBird toimittaa sopimuksenmukaisia palveluita, ja joka on hyväksynyt tämän sopimuksen.
   TravelBird: täyttää näissä Varausehdoissa ja -edellytyksissä (B) matkatoimistolle asetetut vaatimukset.
   Työpäivät: Maanantaista perjantaihin klo 10.00–18.00 EET lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä Alankomaissa, ellei TravelBird ole nimenomaisesti ilmoittanut muita aukioloaikoja.
  2. TravelBird on matkapalveluiden tarjoaja. Se antaa tietoa, neuvoo ja tekee varauksia. TravelBird suorittaa nämä palvelut matkustajan ohjeiden mukaisesti. TravelBirdin Varausehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan kaikkiin palvelumuotoihin, joille TravelBird toimii matkatoimistona ja joihin Matkaehdot ja -edellytykset eivät sovellu. Katso myös johdanto TravelBirdin Kuluttajan ehtoihin ja edellytyksiin.
  3. Jos matkustaja varaa TravelBirdiltä matkapaketin, johon Matkaehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan, näitä Matkaehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan koko menettelyyn: neuvojen antamisesta matkapaketin toteuttamiseen. Jos TravelBird järjestää matkan omalla nimellään, se on asianomaisen matkan nimetty matkanjärjestäjä. Matkaehtoja ja -edellytyksiä sovelletaan vastaavasti kyseessä olevaan matkaan. Katso Matkaehdot ja -edellytykset yltä.
  4. TravelBird voi tehdä varauksen matkustajalle matkatoimiston ominaisuudessa. Se välittää sopimuksen matkustajan ja matkustajan valitseman palveluntarjoajan välillä. TravelBird ei itse ole sopimuksen osapuoli. Se voi esimerkiksi varata lentoja, junalippuja, teatterilippuja ja hotellihuoneita sekä ottaa matkustajalle vakuutuksen.
  5. TravelBird ei ole vastuussa TravelBirdin kautta varattujen palveluiden asianmukaisesta toteuttamisesta. Nämä palvelut suoritetaan vastaavan palveluntarjoajan, esimerkiksi lentoyhtiön tai hotellin, ehtoja ja edellytyksiä noudattaen. TravelBird on tietysti vastuussa sen omien palveluiden, kuten neuvojen ja varausten hallinnollisen käsittelyn, asianmukaisesta suorittamisesta. Edellä sanotusta huolimatta TravelBird on vastuussa myös TravelBirdin matkatoimistona välittämästä valmismatkasta matkustajalle annettavista tiedoista ja valmismatkasopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos TravelBirdin välittämän valmismatkan matkanjärjestäjällä ei ole toimipaikkaa Suomessa.
  6. TravelBird voi veloittaa palkkion palveluistaan edellyttäen, että asiakkaalle on ilmoitettu siitä etukäteen.

  Artikla 2 Tilaus yleisesti

  1. Tilaus voi koostua muun muassa tiedoista tai neuvosta matkustajalle ja, jos mahdollista, matkustajan haluamien palvelujen varaamisesta matkustajan puolesta.
  2. Kun tilaus on tehty, asiakas on tehnyt sitoumuksen TravelBirdille ja palveluntarjoajalle riippumatta siitä, annetaanko tilaukselle välitön vahvistus.
  3. Yleensä asiakkaalle annetaan vahvistus välittömästi, missä tapauksessa edellä mainittu vahvistus katsotaan todisteeksi tässä kuvatusta sopimuksesta.
  4. Jos tilausvahvistusta ei pystytä antamaan heti ja TravelBird lähettää sen myöhemmin, asiakas voi pyytää muutoksenhakua kahden päivän sisällä vahvistuksen vastaanottamisesta. Jos muutoksenhakupyyntöä ei vastaanoteta tämän jakson sisällä, tilausvahvistus katsotaan todisteeksi sopimuksen ja sen sisällön olemassaolosta huolimatta asiakkaalle avoimena olevasta vaihtoehdosta tarjota päinvastainen todistus.
  5. Jos varaus on tehty Internetin kautta, TravelBird jäsentää prosessin niin, että matkustajalle tiedotetaan ennen hyväksyntää, että hän on solmimassa sopimuksen ja hänelle ilmoitetaan sovellettavista ehdoista ja edellytyksistä. Tämä sopimus sitoo matkustajaa siitä hetkestä, jolloin TravelBird vahvistaa varauksen.
  6. Asiakas on kokonaan vastuussa sekä TravelBirdille että palveluntarjoajalle velvollisuuksista, joita tilauksesta syntyy. Muut matkustajat ovat vastuussa omasta osuudestaan sovitun palvelun osalta.

  Artikla 3 Varaustilaus

  1. Asiakkaan velvollisuus toimittaa tietoja
   Asiakas toimittaa TravelBirdille itsestään ja muista matkustajista kaikki ne tiedot, joita tarvitaan sopimuksen solmimiseen ja toimeenpanoon. Tähän sisältyy hänen/heidän matkapuhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa, jos saatavissa. Asiakas antaa tietoja fyysisestä ja/tai henkisestä terveydestään ja niiden matkustajien fyysisestä ja/tai henkisestä terveydestä, joille hän on tehnyt varaukset, sekä muista merkityksellisistä – mukaan lukien lääketieteelliset – näkökulmista sekä liikuntarajoitteista tai tarpeesta saattaa alaikäisiä ja/tai vammaisia matkustajia, raskaana olevia naisia, henkilöitä, jotka ovat sairaita tai muita mukana matkustavia. Jos asiakas laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, hänen on vastattava siitä seuraavista kielteisistä taloudellisista seurauksista.
  2. Hinnanmuutokset
   Varattujen palveluiden hintoja voidaan muuttaa palveluntarjoajan ehtoja ja edellytyksiä noudattaen. Näistä muutoksista ilmoitetaan ja maksut veloitetaan mahdollisimman nopeasti.
  3. Asiakkaan alulle panemat peruutukset/muutokset
   Vahvistettuihin tilauksiin voidaan tehdä peruutuksia tai muutoksia vain työpäivinä ja vain asiakkaan pyynnöstä. Jos olemassa oleviin varauksiin tehdään asiakkaan pyynnöstä peruutus tai muutoksia, tästä aiheutuneet kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Varauksen muutostilanteessa, mukaan lukien nimenmuutos, TravelBird veloittaa muutospyyntökohtaisen 12,50 € arvoisen maksun. Huomioithan, että TravelBirdille maksaman muutosmaksun lisäksi matkustajan on maksettava muutoksista aiheutuvien kustannusten erotus, joita palveluntarjoaja veloittaa.
  4. Kaikki ilmoitukset matkanjärjestäjältä tai palveluntarjoajalta osoitetaan vain asiakkaalle.

  Artikla 4 Maksut

  1. Matkustajan tulee suorittaa maksut TravelBirdin ilmoittaman maksuajan sisällä. TravelBird on valtuutettu tarvittaessa perimään maksut kyseessä olevan palveluntarjoajan puolesta.
  2. TravelBird voi tilauksen hyväksymisen yhteydessä vaatia ennakkomaksua.
  3. TravelBirdin on saatava maksu viimeistään vahvistuksessa ilmoitettuna päivänä.
  4. Jos maksua/ennakkomaksua ei suoriteta tai sitä ei suoriteta ajoissa, TravelBird lähettää matkustajalle maksumuistutuksen veloituksetta myöntäen hänelle 14 päivää lisää maksuaikaa. Jos maksua ei edelleenkään suoriteta ajoissa, sopimus katsotaan peruutetuksi, ellei muuta määrätä jonkun asiaan liittyvän palveluntarjoajan ehdoissa ja edellytyksissä. Tällaisessa tilanteessa TravelBirdillä on oikeus veloittaa peruutuskustannukset tai vähentää ne saaduista ennakkomaksuista.
  5. Mahdolliset hyvitykset osoitetaan yksinomaan asiakkaalle.

  Artikla 5 Vastuu

  1. TravelBird harjoittaa toimintaansa noudattaen huolellisuutta, joka on soveliasta hyvälle sopimusosapuolelle.
  2. TravelBird ei ota vastuuta mukana olevien palveluntarjoajien toiminnasta ja/tai laiminlyönneistä (katso kohta 1.1) eikä näiden palveluntarjoajien tarjoamien tietojen tarkkuudesta. TravelBird ei ota vastuuta valokuvista, esitteistä, mainoksista, verkkosivustoista tai muista tiedonvälittäjistä, sikäli kuin kolmannet osapuolet ovat laatineet tai julkaisseet ne.
  3. Sikäli kuin TravelBird itse laiminlyö palvelunsa edellä mainitusta johtuen, ja matkustaja kärsii en seurauksena menetyksiä (mukaan lukien matkasta nauttimisen menetys), TravelBirdin vastuu rajoitetaan pelkästään TravelBirdin laskuttamiin palveluihin.
  4. Vastuu menetyksistä, joiden varalta matkustaja on vakuutettu (esimerkiksi matka- ja/tai peruutusvakuutuksen tai sairausvakuutuksen ottamalla) ja vastuu menetyksistä, joista matkustaja on kärsinyt ammatinharjoittamisen tai liiketoiminnan asiayhteydessä (mukaan lukien menetys, joka johtuu puuttuvista yhteyksistä tai myöhässä saapumisesta kohteeseen), suljetaan pois.
  5. TravelBird ei ole vastuussa sen henkilöstön tai kolmansien osapuolten tekemistä lupauksista, jotka ilmeisellä tavalla eroavat ehdoista, jotka on ilmoitettu näissä ehdoissa ja edellytyksissä tai vastuussa olevan palveluntarjoajan ehdoissa ja edellytyksissä, ellei tällaisia lupauksia ole myöhemmin vahvistettu kirjallisesti.
  6. Tämän kohdan sisältämiä vastuun poissulkemisia ja rajoituksia sovelletaan myös TravelBirdin henkilöstöön.
  7. Edellä sanotusta huolimatta TravelBird on vastuussa myös TravelBirdin matkatoimistona välittämästä valmismatkasta matkustajalle annettavista tiedoista ja valmismatkasopimuksen täyttämisestä samalla tavoin kuin matkanjärjestäjä, jos TravelBirdin välittämän valmismatkan matkanjärjestäjällä ei ole toimipaikkaa Suomessa.
  8. Edellä esitetyt vastuunrajoitukset eivät sovellu, jos TravelBird toimii tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

  Artikla 6 Asiakirjat

  1. TravelBird tarjoaa yleiset tiedot passeista ja viisumeista liittyen Suomen kansalaisuuteen ennen sopimuksen solmimista.
  2. Matkustajan omalla vastuulla on hankkia kaikki tarvittavat lisätiedot asiaankuuluvilta viranomaisilta ja varmistaa hyvissä ajoin ennen lähtöä, onko näihin tietoihin tehty väliaikaisia muutoksia.
  3. Matkustaja on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hänellä on hallussaan välttämättömät matka-asiakirjat, kuten voimassa oleva passi, tai hyväksyttävissä tapauksissa henkilöllisyystodistus, ja mahdolliset viisumit, immunisaatio- ja rokotustodistukset, ajokortti ja vihreä kortti.
  4. Jos matkustaja ei pysty suorittamaan kaikkea tai osaa matkapaketista, koska hänellä ei ollut voimassa olevaa asiakirjaa hallussaan, kaikki mahdolliset seuraukset jäävät matkustajan kustannettaviksi, ellei TravelBird ole ottanut järjestettäväkseen kyseessä olevaa asiakirjaa, jolloin sen puuttuminen voidaan lukea TravelBirdin syyksi, tai jos TravelBird on laiminlyönyt kohdassa 6.1 esitetyn tiedonantovelvollisuuden.
  5. TravelBird neuvoo etukäteen matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen ja peruutusvakuutuksen.

  Artikla 7 Korko ja perintäkulut

  1. Matkustaja, joka ei ole suorittanut maksuaan TravelBirdille ajoissa, joutuu maksamaan erääntyneestä summasta lakisääteisen koron, ellei korkeampaa korkoprosenttia ole määrätty palveluntarjoajan ehdoissa ja edellytyksissä.

  Artikla 8 Valitukset

  1. Valitukset, jotka koskevat TravelBirdin kautta tehtyä varausta ja/tai TravelBirdin antamia neuvoja ja tietoja, on lähetettävä TravelBirdille yhden kuukauden sisällä siitä, kun matkustaja saa tiedot, joihin valitus liittyy.
  2. Matkustaja voi myös tehdä valituksen TravelBirdistä sähköisesti Euroopan komission Verkkovälitteinen riidanratkaisu -sivustolla. Lisätietoa löydät täältä.

  Artikla 9 Kiistat ja sovellettava laki

  1. Tähän sopimukseen sovelletaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Sovellettavan lain valinta ei vaikuta Käyttäjän asuinmaan pakollisen ja voimassa olevan lainsäädännön soveltamiseen.
  2. Tähän sopimukseen tai sen perusteella tehtyyn sopimukseen liittyvät riita-asiat käsitellään yksinomaisesti Alankomaiden toimivaltaisessa tuomioistuimessa Amsterdamissa.
  3. Kaikki vaadeoikeudet raukeavat yhden vuoden kuluttua matkapaketin päättymisestä (tai jos matkapaketti ei toteutunut, yhden vuoden kuluttua alkuperäisestä lähtöpäivästä). Vaateet, jotka liittyvät vammaan, vanhentuvat yhden vuoden kuluttua matkapaketin päättymisestä (tai jos matkapaketti ei toteutunut, yhden vuoden kuluttua alkuperäisestä lähtöpäivästä). Osapuolia sitovat jaksot, joihin tässä kappaleessa on viitattu paitsi, jos niitä ei TravelBirdin kannalta voida kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden nimissä hyväksyä.

  Amsterdam, 16. maaliskuuta 2017